Description

ċentru li jipprovdi servizzi speċjalizzati lill-vittmi ta' vjolenza sesswali, bħal kura medika immedjata u appoġġ wara trawma flimkien ma' eżamijiet forensiċi immedjati biex tinġabar l-evidenza meħtieġa għall-prosekuzzjoni, flimkien ma' pariri u terapija psikoloġika fit-tul, appoġġ lill-vittmi waqt il-proċeduri fil-qorti, u għajnuna prattika oħra

Additional notes and information

Standards ippreżentati mill-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Vjolenza kontra n-Nisa u l-Vjolenza Domestika jipprovdu li dawn iċ-ċentri huma disponibbli f'numru suffiċjenti u huma aċċessibbli b'mod faċli, u li s-servizzi tagħhom jitwettqu b'mod xieraq. Tal-inqas ċentru wieħed ta' dan it-tip għandu jkun disponibbli għal kull 200 000 abitant. Iċ-ċentri ta' kriżi għall-istupru jistgħu jeżistu f'ħafna forom differenti u tipikament joffru għajnuna fit-tul. Iċ-ċentri ta' riferiment għall-vjolenza sesswali, min-naħa l-oħra, jistgħu jispeċjalizzaw fil-kura medika immedjata, prattika forensika ta' kwalità għolja u intervent f'każ ta' kriżi. Dawn jistgħu jiġu stabbiliti fi sptar biex iwettqu verifiki mediċi u jirreferu lill-vittma lil ċentri tan-nisa speċjalizzati.