Description

centras, kuris teikia specializuotas paslaugas seksualinio smurto aukoms, tokias kaip, skubią medicininės priežiūros ir paramos pagalbą traumų atveju kartu su skubia teismo ekspertize baudžiamajam persekiojimui būtiniems įrodymams surinkti, taip pat ilgalaikio psichologinio konsultavimo ir terapijos paslaugas, paramą aukoms teismo proceso metu ir kitą praktinę pagalbą

Additional notes and information

Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo pateikti standartai nurodo, kad tokių centrų turi būti pakankamai, jie turi būti lengvai prieinami, o paslaugos juose teikiamos tinkamu būdu. Bent vienas toks centras turėtų būti prieinamas 200 000 gyventojų. Išžaginimą patyrusių asmenų krizių centrai gali egzistuoti įvairiomis formomis ir paprastai siūlo ilgalaikę pagalbą. Seksualinio smurto pagalbos centrai, kita vertus, gali specializuotis skubiosios medicininės priežiūros, kokybiškos teismo ekspertizės ir krizių intervencijos srityje. Jie gali būti įsteigti ligoninėse, kad būtų galima atlikti medicininius patikrinimus ir nukreipti auką į specializuotus moterų centrus.