Description

ośrodek świadczący specjalistyczne usługi ofiarom przemocy seksualnej, takie jak natychmiastowa pomoc medyczna i wsparcie pourazowe połączone z natychmiastowymi badaniami kryminalistycznymi służącymi do zebrania dowodów niezbędnych w dochodzeniu, a także długoterminowe doradztwo psychologiczne i terapia, wsparcie dla ofiar podczas postępowania sądowego i inna pomoc praktyczna

Additional notes and information

Standardy przewidziane w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stanowią, że takie ośrodki powinny zostać utworzone w wystarczającej liczbie i być łatwo dostępne, a usługi świadczone w odpowiedni sposób. Przynajmniej jeden taki ośrodek powinien być dostępny na każde 200 000 mieszkańców. Ośrodki świadczące pomoc ofiarom gwałtów mogą istnieć w wielu różnych formach i zwykle oferują pomoc długoterminową. Ośrodki świadczące pomoc ofiarom przemocy seksualnej mogą natomiast specjalizować się w natychmiastowej opiece medycznej, wysokiej jakości badaniach kryminalistycznych oraz interwencji kryzysowej. Mogą być zakładane w warunkach szpitalnych, aby przeprowadzać badania medyczne i kierować ofiary do specjalistycznych ośrodków dla kobiet.