Description

centrum, které poskytuje obětem sexuálního násilí specializované služby, například okamžitou zdravotní péči a posttraumatickou pomoc, spolu s okamžitým forenzním vyšetřením, při němž se shromáždí důkazy nezbytné pro soudní stíhání, a dále dlouhodobé psychologické poradenství a terapii, podporu v průběhu soudního řízení a další praktickou pomoc

Additional notes and information

Podle ustanovení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí musí být tato centra dostupná v dostatečném počtu, musí být snadno přístupná a musí své služby poskytovat vhodným způsobem. Na každých 200 000 obyvatel má být zřízeno nejméně jedno takové centrum. Krizová centra pro oběti znásilnění mohou mít různou podobu a zpravidla nabízejí dlouhodobou pomoc. Naproti tomu centra pro pomoc obětem sexuálního násilí se mohou specializovat na okamžitou zdravotní péči, vysoce kvalitní forenzní činnost či na krizovou intervenci. Mohou být zřizována při nemocnicích, které zajistí lékařskou prohlídku a odešlou oběť do specializovaného centra pro ženy.