Description

voittoa tavoittelematon vapaaehtoinen kansalaisryhmä, periaatteessa riippumaton hallituksesta, joka on organisoitu paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla yhteisten tavoitteiden ajamiseksi.

Additional notes and information

Kansalaisjärjestöt tunnustetaan keskeisiksi kolmannen sektorin toimijoiksi kehityksen, ihmisoikeuksien, humanitaarisen toiminnan, sukupuolten tasa-arvon ja ympäristön alalla sekä monilla muilla julkisen toiminnan aloilla. Naisten kansalaisjärjestöt tunnetaan parhaiten kahdesta erilaisesta mutta usein toisiinsa liittyvästä toiminnan lajista: palvelujen toimittaminen hädänalaisille naisille ja poliittisen edunvalvonnan ja julkisten kampanjoiden toteuttaminen sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vaadittavan yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Kansalaisjärjestöjä toimii myös monissa muissa erityistehtävissä, kuten pariteettidemokratian kehittämisessä, konfliktinratkaisussa, toimintapoliittisessa analyysissa, tutkimuksessa ja tiedottamisessa. Kansalaisjärjestöt ovat hallitusten ratkaisevan tärkeitä kumppaneita sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Esittämällä jäsentensä näkemyksiä sukupuolten tasa-arvon kannalta tärkeistä aiheista, tekemällä ehdotuksia tai antamalla suosituksia, tekemällä yhteistyötä erityishankkeissa, tekemällä tutkimusta olennaisista kysymyksistä tai, tiedotusvälineissä, antamalla näkyvyyttä ja oikeutuksen sukupuolten tasa-arvoa koskeville kysymyksille kansalaisjärjestöillä on tehtävänsä sukupuolten tasa-arvon aikaansaamisessa, ja valtioiden on arvostettava ja kannustettava sitä.