Description

dobrovoljna, neprofitna skupina građana, uglavnom neovisna o državi, organizirana na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini koja se bavi pitanjima za opće dobro

Additional notes and information

Nevladine organizacije priznate su kao ključni akteri trećeg sektora u područjima razvoja, ljudskih prava, humanitarnog djelovanja, rodne ravnopravnosti, okoliša i mnogih drugih područja javnog djelovanja. Nevladine organizacije žena najpoznatije su zbog dvije različite, ali često isprepletene vrste aktivnosti: pružanje usluga ženama kojima su potrebne i organizacija zastupanja u politici i javnim kampanjama na putu društvene preobrazbe potrebne radi ostvarenja rodne ravnopravnosti. Nevladine organizacije aktivne su i u velikom opsegu drugih specijaliziranih uloga, kao što su izgradnja paritetne demokracije, rješavanje sukoba, analiza politike, istraživanje i pružanje informacija. Nevladine organizacije važni su partneri vlade u naporima ostvarenja rodne ravnopravnosti. Nevladine organizacije imaju svoju ulogu u ostvarenju rodne ravnopravnosti, ulogu koju države moraju cijeniti i podržavati zbog iznošenja stajališta svojih članova u pitanjima koja su značajna za rodnu ravnopravnost, predstavljanja planova i prijedloga, suradnje na specifičnim projektima, istraživanja stvarnih problema ili u kontekstu medija iznošenjem u javnost i davanjem legitimiteta pitanjima rodne ravnopravnosti.