Description

Невладине организације (НВО), које се често називају и „организацијама цивилног друштваˮ и женским организацијама, непрофитне су, добровољне групе грађана, углавном независне од владе, које се организују на локалном, националном или међународном нивоу како би се бавили питањима заштите јавног добра.

Additional notes and information

НВО су препознате као кључни актери трећег сектора у пределу развоја, људских права, хуманитарне акције, родне равноправности, животне средине и многих других области јавног деловања. Женске невладине организације су најпознатије по две различите, али често међусобно повезане, врсте активности: пружање услуга женама у невољи и организовање јавног заговарања и јавних кампања у потрази за друштвеном трансформацијом потребном за постизање родне равноправности.