Description

μη κερδοσκοπικές ομάδες εθελοντριών/ών πολιτών, κατ’ αρχήν ανεξάρτητες από την κυβέρνηση, οι οποίες οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση ζητημάτων, προς υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος

Additional notes and information

Οι ΜΚΟ αναγνωρίζονται ως σημαντικοί παράγοντες του τριτογενούς τομέα, στα επίπεδα της ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρωπιστικής δράσης, της ισότητας των φύλων, του περιβάλλοντος, και πολλών άλλων διαστάσεων της δημόσιας δράσης. Οι ΜΚΟ για τις γυναίκες είναι περισσότερο γνωστές για δύο διαφορετικούς, αλλά συχνά αλληλένδετους, τύπους δραστηριότητας: την παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες που βρίσκονται σε ανάγκη και την οργάνωση της υποστήριξης πολιτικών και δημόσιων εκστρατειών, επιδιώκοντας τον κοινωνικό μετασχηματισμό που απαιτείται για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Οι ΜΚΟ δραστηριοποιούνται επίσης σε ευρύ φάσμα άλλων εξειδικευμένων ρόλων, όπως η οικοδόμηση της δημοκρατίας της ισότητας, η επίλυση διαφορών, η ανάλυση πολιτικών, η έρευνα και η παροχή πληροφοριών. Οι ΜΚΟ είναι ουσιαστικοί εταίροι των κυβερνήσεων στην επιδίωξη της ισότητας των φύλων. Παρουσιάζοντας τις απόψεις των μελών τους σε θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, υποβάλλοντας προτάσεις ή υποδείξεις, συνεργαζόμενες σε συγκεκριμένα έργα, διεξάγοντας έρευνα για ουσιαστικά ζητήματα ή προβάλλοντας και νομιμοποιώντας τα θέματα ισότητας των φύλων μέσω των ΜΜΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διεκδίκηση της ισότητας των φύλων ο οποίος πρέπει να εκτιμάται και να ενθαρρύνεται από τα κράτη.