Description

bezpeļņas, brīvprātīga iedzīvotāju grupa, kas parasti ir neatkarīga no valdības un kuru organizē vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī, lai risinātu jautājumus sabiedriskā labuma nolūkos

Additional notes and information

NVO ir atzītas kā galvenie trešā sektora dalībnieki attīstības, cilvēktiesību, humānās palīdzības, dzimumu līdztiesības, vides un daudzās citās sabiedriskās darbības jomās. Sieviešu NVO ir plašāk pazīstamas ar to diviem atšķirīgajiem, bet bieži vien savstarpēji saistītajiem darbības veidiem: pakalpojumu sniegšanu sievietēm, kam tas nepieciešams, un politiskās aizstāvības un publisku kampaņu organizēšanu, lai veicinātu sociālās pārmaiņas, kas nepieciešamas dzimumu līdztiesības panākšanai. NVO ir aktīvas arī plašā citu īpašu lomu klāstā, piemēram, paritātes demokrātijas veidošanā, konfliktu risināšanā, politikas analīzē, pētniecībā un informācijas sniegšanā. NVO ir arī būtiskas valdību partneres dzimumu līdztiesības panākšanā. Sniedzot savu dalībnieku viedokli par jautājumiem saistībā ar dzimumu līdztiesību, sniedzot ierosinājumus vai ieteikumus, sadarbojoties īpašos projektos, veicot izpēti būtiskos jautājumos vai – plašsaziņas līdzekļu kontekstā – nodrošinot atpazīstamību un leģitimitāti dzimumu līdztiesības jautājumos, NVO ir būtiska loma dzimumu līdztiesības panākšanā, kura valstīm jānovērtē un jāatbalsta.