Description

skillnader mellan kvinnor och män inom ett område med avseende på graden av deltagande, tillgångar, rättigheter, ersättningar eller förmåner