Description

difríochtaí i dtaca leis na luachanna, dearcthaí, peirspictíocht chultúrtha, tuairimí, cúlra eitneach, gnéaschlaonadh, féiniúlacht inscne, scileanna, eolas agus taithí saoil atá ag gach duine aonair in aon ghrúpa daoine