Description

viften af værdier, holdninger, kulturelle perspektiver, overbevisning, etnisk baggrund, seksuel orientering, færdigheder, viden og livserfaring blandt de individer, som udgør en given gruppe af mennesker