Description

razlike v vrednotah, stališčih, kulturnih pogledih, prepričanjih, etnični pripadnosti, spolni usmerjenosti, spolni identiteti, spretnostih, znanju in življenjskih izkušnjah vsakega posameznika v skupini ljudi