Description

skillnader i värderingar, attityder, kulturella perspektiv, övertygelser, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, färdigheter, kunskap och livserfarenheter hos varje individ i en grupp människor