Description

różnice w wartościach, postawach, perspektywie kulturowej, wierzeniach, pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, umiejętnościach, wiedzy oraz doświadczeniu życiowym jednostek w każdej grupie ludzi