Description

overkoepelend begrip voor verschillen die tussen mensen kunnen bestaan, bijvoorbeeldin waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit, vaardigheden, kennis en levenservaring