Description

jebkuras cilvēku grupas katra indivīda vērtību, attieksmju, kultūras skatpunkta, ticības, etniskās piederības, dzimumorientācijas, dzimumidentitātes, prasmju, zināšanu un dzīves pieredzes atšķirības