Description

prawa, zwłaszcza świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego lub rezydencji, przypadające jednostce, ale wynikające z relacji z drugą osobą lub od tej relacji uzależnione, zwykle rodzicielstwa, małżeństwa lub konkubinatu

Additional notes and information

Prawa pochodne mogą mieć znaczenie w przypadku separacji lub rozwodu: dlatego też niektóre kraje wprowadziły przepisy rozdzielające uprawnienia emerytalno-rentowe. Renta rodzinna dla osób, które doświadczyły przemocy uwarunkowanej płcią jest ważnym środkiem dla kobiet, których średnia długość życia jest wyższa niż u mężczyzn i które prawdopodobnie poświęciły swoje życie zawodowe dla sprawowania opieki, więc nie kwalifikują się do otrzymywania świadczeń.