Description

rättigheter, särskilt socialförsäkringsförmåner eller uppehåll, som tillfaller en individ men som har sitt ursprung hos och är beroende av ett förhållande med en annan person, vanligtvis ett förhållande såsom föräldraskap, äktenskap eller sammanboende

Additional notes and information

Härledda rättigheter kan vara en avgörande fråga vid separation eller skilsmässa. I det här fallet har vissa länder infört bestämmelser om delande av pensionsrättigheter. Efterlevandepensioner är också en viktig resurs för kvinnor, som har en högre förväntad livslängd än män, och som kan ha slutat sitt jobb för att ta hand om familjen och därför själv inte är berättigad till pension.