Description

Стечена права, нарочито везана за социјалну заштиту или пребивалиште, јесу права која припадају појединцу/појединки, али произилазе и зависе од њених или његових односа са неком другом особом, најчешће родитељство, брак или кохабитација.

Additional notes and information

Стечена права могу бити спорно питање у случајевима растанка или развода и у те сврхе су неке земље увеле подјелу права на пензију. Наслијеђена пензија је такође значајан извор прихода за жене, које имају дуже очекивано трајање живота од мушкараца и које напуштају посао због неплаћеног рада у домаћинству и као такве не могу да остваре право на пензију.