Description

Rechten, met name op sociale uitkeringen of verblijf, die iemand toekomen en die voortkomen uit en afhangen van een relatie met een ander, gewoonlijk ouderschap, huwelijk of samenwoning

Additional notes and information

Afgeleide rechten kunnen een cruciale kwestie zijn bij een scheiding: daarom hebben sommige landen bepalingen ingevoerd inzake de splitsing van pensioenrechten. Overlevingspensioenen zijn ook een belangrijke inkomstenbron voor vrouwen, die een hogere levensverwachting hebben dan mannen, en die mogelijk hun baan hebben opgegeven om zorgtaken te vervullen en om die reden dus zelf niet in aanmerking kunnen komen voor een pensioen.