Description

cearta, go háirithe sochair leasa shóisialaigh nó cónaí go háirithe, a fhabhraíonn chuig duine aonair ach nach dtionscnaíonn as agus nach bhfuil ag brath ar chaidreamh le duine eile, ar caidreamh tuismíochta, pósta nó aontís chéileachais é de ghnáth

Additional notes and information

Is féidir le cearta díorthaithe a bheith ina saincheist ríthábhachtach i gcás scartha nó colscartha: chun na críche sin, tá roinnt tíortha tar éis forálacha a thabhairt isteach maidir le scoilteadh ceart pinsin. Is acmhainn thábhachtach iad freisin pinsin marthanóirí do mhná, a bhfuil ionchas saoil níos airde acu ná fir, agus a d'fhéadfadh a gcuid post a thabhairt suas chun cúram a sholáthar agus nach bhfuil, dá reir, in ann cáiliú le haghaidh pinsean ina gceart féin.