Description

tiesības (jo īpaši saistībā ar sociālajiem pabalstiem vai uzturēšanos), kas attiecas uz indivīdu, taču izriet no un ir atkarīgas no attiecībām ar citu personu, parasti vecāku stāvokļa, laulības vai faktiskas kopdzīves

Additional notes and information

Atvasinātās tiesības var būt būtisks jautājums atšķiršanas vai šķiršanās gadījumā. Šādām situācijām dažas valstis ir ieviesušas noteikumus par pensiju tiesību sadali. Pārdzīvojušā laulātā pensija ir būtisks resurss sievietēm, kurām ir augstāks paredzamais mūža ilgums nekā vīriešiem un kuras, iespējams, ir pametušas darbu, lai rūpētos par ģimeni, un tāpēc ar savām tiesībām neatbilst prasībām par pensiju saņemšanu.