Description

práva (zejména práva na dávky sociálního zabezpečení a práva související s bydlením), která náležejí fyzické osobě, ale zároveň vyplývají ze vztahu s jinou osobou a jsou na něm závislá, přičemž se obvykle jedná o vztah rodičů a dítěte, manželství nebo nesezdané soužití

Additional notes and information

Odvozená práva mohou mít zásadní význam v případě rozluky nebo rozvodu, a proto některé země přijaly ustanovení o rozdělení nároků na důchod. Pro ženy je významným zdrojem příjmů také vdovský důchod, jelikož ženy mají vyšší naději dožití než muži a kvůli péči o rodinu se někdy vzdávají zaměstnání, a tudíž nemají nárok na vlastní důchod.