Description

pravice, zlasti prejemki iz socialne zaščite ali rezidentskega statusa, do katerih je upravičen posameznik, vendar izvirajo iz in so odvisne od odnosa z drugo osebo, navadno gre za starševski odnos, zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost

Additional notes and information

Izvedene pravice so lahko ključne v primeru ločitve ali razveze: v ta namen so nekatere države vpeljale določbe o delitvi pokojninskih pravic. Družinske pokojnine so tudi pomemben vir za ženske, ker imajo višjo pričakovano življenjsko dobo kot moški in ker so morda prekinile zaposlitev, da so opravljale skrbstvene obveznosti, zaradi česar same ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pokojnine.