Description

Erityisesti sosiaaliturvaetuuksiin tai asumiseen liittyvät oikeudet, jotka kuuluvat yksilölle mutta perustuvat ja ovat riippuvaisia suhteesta toiseen henkilöön yleensä vanhemmuuden, avioliiton tai avoliiton kautta

Additional notes and information

Johdetut oikeudet voivat olla ratkaisevan tärkeitä asumus- tai avioerossa: joissakin maissa on sitä varten annettu säännöksiä eläke-etuuksien jakamisesta. Leskeneläkkeet ovat myös tärkeä tulonlähde naisille, joiden eliniänodote on korkeampi kuin miehillä ja jotka ovat ehkä luopuneet työstään hoivan tarjoamiseksi eivätkä siksi voi saada eläkettä itse.