Description

õigused, eriti õigus sotsiaaltoetustele või eluasemele, mis laienevad üksikisikule, kuid mis tekivad või sõltuvad tema suhetest teiste inimestega, tavaliselt seoses lapsevanemaks olemise, abielu või kooseluga

Additional notes and information

Tuletatud õigused võivad saada määravaks lahkumineku või lahutuse korral. Seetõttu on mõned riigid võtnud kasutusele pensioniõiguste poolitamise. Toitjakaotuspension on oluline ressurss naistele, kelle oodatava eluiga on pikem kui meestel ja kes võisid oma karjäärist loobuda, et hoolitseda perekonna eest ning seetõttu võib neil puududa õigus pensionile.