Description

Civilno ili građansko društvo se odnosi na sve forme društvenih akcija koje provode pojedinci ili grupe koje nisu povezane niti njima upravlja država.

Additional notes and information

Civilno društvo obuhvata sve organizacione strukture (organizacije civilnog društva) čiji članovi/ice služe općem interesu kroz demokratski proces, i koji preuzimaju na sebe ulogu medijatora između organa javne vlasti i građana. Organizacije i grupe koje predvode promovisanje rodne ravnopravnosti i odbranu i poštovanje ženskih ljudskih prava predstavljaju vitalni dio upravljanja, stalno podsjećajući na odgovornost one koji su na pozicijama moći.