Description

gach cineál gníomhaíochta sóisialta a dhéanann daoine aonair nó grúpaí nach bhfuil ceangailte leis an Stát, ná á mbainistiú ag an Stát

Additional notes and information

Cuimsíonn an tsochaí shibhialta gach struchtúr eagrúcháin (eagraíochtaí na sochaí sibhialta) a bhfuil a gcuid ball ag freastal ar an leas ginearálta trí phróiseas daonlathach, agus a dhéanann ról an idirghabhálaí idir údaráis phoiblí agus saoránaigh. Is comhpháirt ríthábhachtach rialachais iad eagraíochtaí agus grúpaí a chuireann chun cinn comhionannas inscne, meas ar chearta an duine do mhná agus a thugann cosaint ina leith atá in ainm is iad siúd atá i gcumhacht a choinneáil cuntasach.