Description

toate formele de acțiune socială efectuate de indivizi sau de grupuri care nu au legătură și nu sunt conduse de stat

Additional notes and information

Societatea civilă cuprinde toate structurile organizatorice (organizații ale societății civile) ale căror membrii servesc interesul general printr-un proces democratic și au rol de mediere între autoritățile publice și cetățeni. Organizațiile și grupurile cu rezultate remarcabile în promovarea egalității de gen, şi apărarea şi respectarea drepturilor omului specifice femeilor sunt o componentă vitală a guvernării, cea care are menirea să tragă la răspundere pe cei aflați la putere.