Description

ühiskondliku tegevuse kõik vormid, mida teostavad inimesed või rühmad, kes pole seotud riigiga ja keda ei juhi riik

Additional notes and information

Kodanikuühiskond hõlmab kõiki organiseerunud struktuure (kodanikuühiskonna organisatsioone), mille liikmed seisavad demokraatlike protsesside kaudu avalike huvide eest ja võtavad endale avaliku võimu asutuste ja kodanike vahendamise rolli. Organisatsioonid ja rühmad, kes seisavad soolise võrdõiguslikkuse ja naiste inimõiguste austamise ja kaitsmise eest, aitavad tagada, et võimulolijad võtaksid vastutuse oma tegevuse eest.