Description

vse oblike družbenega delovanja, ki jih izvajajo posamezniki ali skupine, ki niso povezani z državo in jih ta ne upravlja

Additional notes and information

Civilna družba vključuje vse organizacijske strukture (organizacije civilne družbe), ki preko svojih pripadnikov in pripadnic v demokratičnem procesu zastopajo splošne interese in prevzemajo vlogo posrednika med organi javne uprave ter državljani in državljankami. Organizacije in skupine, ki se zavzemajo za spodbujanje enakosti spolov, spoštovanja človekovih pravic žensk in njihovo zaščito, so bistveni sestavni del vladovanja z namenom zagotavljanja odgovornega dela tistih, ki so na oblasti.