Description

il-forom kollha ta’ azzjoni soċjali li jsiru minn individwi jew minn gruppi li la huma konnessi ma’ u lanqas immaniġġjati mill-Istat

Additional notes and information

Is-soċjetà ċivili tinkludi l-istrutturi organizazzjonali kollha (organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili) li l-membri tagħhom iservu l-interess ġenerali permezz ta' proċess domestiku, u li jassumu l-irwol ta' medjaturi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċittadini. Organizzazzjonijiet u gruppi li huma favur il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u d-difiża tagħhom huma komponent vitali tal-governanza li suppost iżomm responsabbli lil dawk li huma fil-poter.