Description

visu veidu sociāla darbība, ko īsteno indivīdi vai grupas, kuras nesaista un nepārvalda valsts

Additional notes and information

Pilsoniskā sabiedrība ietver visas organizatoriskās struktūras (pilsoniskās sabiedrības organizācijas), kuru locekļi darbojas vispārējo interešu nolūkos, izmantojot demokrātisku procesu, un kuras uzņemas mediatora lomu starp valsts iestādēm un pilsoņiem. Organizācijās un grupās, kas cīnās par dzimumu līdztiesības veicināšanu, sieviešu cilvēktiesību ievērošana un sieviešu aizstāvība ir būtisks pārvaldības komponents, kura nolūks ir nodrošināt pie varas esošo personu atbildību.