Description

wszelkie formy działań społecznych jednostek lub grup niezwiązanych z władzami państwowymi oraz niezarządzanych przez władze

Additional notes and information

Społeczeństwo obywatelskie obejmuje wszystkie struktury organizacyjne (organizacje społeczeństwa obywatelskiego), których członkowie służą interesowi ogólnemu poprzez procesy demokratyczne oraz przyjmują rolę pośredników między władzami publicznymi a obywatelami. Organizacje i grupy promujące równość płci oraz poszanowanie i obronę praw człowieka w stosunku do kobiet są ważnym elementem administracji, który powinien pociągać do odpowiedzialności podmioty u władzy.