Description

az államhoz nem kapcsolódó és az állam irányítása alatt nem álló személyek vagy csoportok által végzett társadalmi tevékenységek valamennyi formája

Additional notes and information

A civil társadalom magában foglal minden olyan szervezeti struktúrát (társadalmi szervezetet), amelynek tagjai demokratikus folyamat révén közérdeket szolgálnak, és közvetítő szerepet vállalnak állami hatóságok és a polgárok között. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nők emberi jogainak tiszteletben tartása és védelme mellett síkra szálló szervezetek és csoportok a kormányzás alapvető elemét jelentik, amely biztosítani hivatott a hatalmon lévők elszámoltatását.