Description

Ne yksilöiden ja ryhmien sosiaalisen toiminnan muodot, jotka eivät kuulu valtioon tai valtion kontrollin alle

Additional notes and information

Kansalaisyhteiskunta sisältää kaikki organisatoriset rakenteet (kansalaisjärjestöt), joiden jäsenet edesauttavat yleistä etua demokraattisten prosessien avulla ja jotka toimivat välittäjinä viranomaisten ja kansalaisten välillä. Sukupuolten tasa-arvoa, naisten ihmisoikeuksien kunnioittamista ja niiden puolustamista edistävät järjestöt ja ryhmät ovat olennaisen tärkeä hallinnon osa, jonka oletetaan edellyttävän valtaa pitäviltä vastuullisuutta.