Description

všechny formy společenských činností vykonávaných fyzickými osobami nebo skupinami osob, jež nejsou propojeny se státem ani jím nejsou řízeny

Additional notes and information

Občanská společnost zahrnuje všechny organizační struktury (organizace občanské společnosti), jejichž členové prostřednictvím demokratického procesu slouží obecnému zájmu a které přijímají úlohu prostředníka mezi orgány veřejné moci a občany. Organizace a skupiny prosazující genderovou rovnost a dodržování a ochranu lidských práv žen jsou nepostradatelným prvkem správy věcí veřejných a očekává se od nich, že budou volat k odpovědnosti ty, kteří mají v rukou moc.