Description

het geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen

Additional notes and information

Het maatschappelijk middenveld omvat alle organisatorische structuren (maatschappelijke organisaties) waarvan de leden het algemeen belang dienen door middel van een democratisch proces, en die de rol op zich nemen van bemiddelaar tussen publieke overheden en burgers. Organisaties en groepen die zich inzetten voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen, eerbiediging van de grondrechten van de vrouw en de verdediging daarvan vormen een belangrijk onderdeel van de governance die wordt geacht de machthebbers ter verantwoording te roepen.