Description

dziewięć miesięcy, podczas których kobieta nosi w swoim ciele rozwijający się embrion i płód

Additional notes and information

Podczas ciąży zarówno kobieta, jak i jej rozwijające się dziecko mogą być narażone na różne zagrożenia dla zdrowia. Zaburzenia i komplikacje związane z ciążą, które mogą prowadzić do niezdolności do pracy, stanowią część ryzyka wiążącego się z ciążą, a mniej przychylne traktowania z tego powodu lub nawet zwolnienie może nosić znamiona bezpośredniej dyskryminacji wobec kobiet. Podczas gdy takie prawa były spotykane w przeszłości jako wyjątki od zasady równego traktowania, dziś są uważane za środek gwarantujący wdrożenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia i warunków pracy. W istocie ich celem jest uwzględnienie głównej różnicy biologicznej między kobietami i mężczyznami.