Description

deviņi mēneši, kuru laikā sieviete savā ķermenī iznēsā augli, kas attīstās

Additional notes and information

Grūtniecības laikā gan sieviete, gan viņas augošais bērns var saskarties ar dažādiem veselības apdraudējumiem. Ar grūtniecību saistīti traucējumi un sarežģījumi, kuru dēļ sieviete, iespējams, nespēj strādāt, veido ar grūtniecību saistītus riskus un nelabvēlīgāku attieksmi šāda iemesla dēļ vai, iespējams, pat atlaišanu no darba, kas ir tieša diskriminācija pret sievietēm. Lai gan agrāk šādas tiesības uzskatīja par izņēmumu vienlīdzīgas attieksmes principam, mūsdienās tās tiek uzskatītas par līdzekli, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un vīriešiem principa īstenošanu attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un darba apstākļiem. Turklāt šo tiesību mērķis ir pielāgot galveno būtisko atšķirību starp sievietēm un vīriešiem.