Description

de negen maanden gedurende welke een vrouw eenembryo en foetus in ontwikkeling in haar lichaam draagt

Additional notes and information

Tijdens de zwangerschap kunnen zowel de vrouw als haar ongeboren kind aan uiteenlopende gezondheidsrisico's blootstaan. Aandoeningen en complicaties die samenhangen met de zwangerschap en arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben, maken deel uit van de risico's die inherent zijn aan zwangerschap, en een minder gunstige behandeling om die reden, of misschien zelfs ontslag, komen neer op rechtstreekse discriminatie van vrouwen. Hoewel dergelijke rechten in het verleden werden gezien als een uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling, worden ze tegenwoordig eerder beschouwd als een middel om te waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen wordt toegepast, zowel wat betreft toegang tot werkgelegenheid als wat betreft arbeidsomstandigheden. Ze zijn er in feite op gericht rekening te houden met het belangrijkste biologische verschil tussen vrouwen en mannen.