Description

nio månader under vilka en kvinna bär ett embryo och foster under utveckling i sin kropp

Additional notes and information

Under graviditeten kan både kvinnan och hennes barn som håller på att utvecklas utsättas för olika hälsorisker. Störningar och komplikationer i samband med graviditet som kan leda till oförmåga att arbeta utgör endast en del av riskerna med graviditet och missgynnande i samband med detta, eller kanske till och med avskedande, innebär direkt diskriminering av kvinnor.
Medan sådana rättigheter tidigare betraktas som ett undantag till principen om likabehandling betraktas de idag snarare som ett medel för att säkerställa likabehandling av kvinnor och män, både när det gäller tillgång till sysselsättning och arbetsvillkor. Faktum är att de syftar till att ta hänsyn till den huvudsakliga biologiska skillnaden mellan kvinnor och män.