Description

ni måneder, hvor en kvinde bærer et voksende embryon og foster i sin krop

Additional notes and information

Under graviditeten kan både kvinden og hendes voksende barn udsættes for forskellige sundhedsrisici. Forstyrrelser og komplikationer i forbindelse med graviditet, som kan medføre uarbejdsdygtighed, udgør en del af de risici, der er forbundet med graviditet, og dårligere behandling på dette grundlag, eller måske endda afskedigelse, udgør direkte diskrimination af kvinder. Mens sådanne rettigheder tidligere blev betragtet som en undtagelse fra ligebehandlingsprincippet, betragtes de i dag som et middel til at sikre gennemførelsen af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd, både hvad angår adgang til beskæftigelse og arbejdsvilkår. Faktisk har de til formål at imødekomme den største biologiske forskel mellem kvinder og mænd.