Description

devět měsíců, během nichž žena ve svém těle nosí vyvíjející se zárodek a plod

Additional notes and information

Během těhotenství mohou být žena a její vyvíjející se dítě vystaveny různým zdravotním rizikům. Mezi rizika spojená s těhotenstvím patří onemocnění a komplikace, které mohou vést k pracovní neschopnosti a mohou být záminkou k méně příznivému zacházení, či dokonce propuštění ze zaměstnání, což jsou projevy přímé diskriminace žen. Zatímco v minulosti byla uvedená práva vnímána jako odchylka od zásady rovného zacházení, dnes jsou spíše považována za prostředek, jak zajistit uplatňování rovného zacházení se ženami a s muži, a to jak pokud jde o přístup k zaměstnání, tak pokud jde o pracovní podmínky. Jejich cílem je ve skutečnosti zohlednit základní biologický rozdíl mezi ženami a muži.