Description

stav fyzického, emocionálneho, duševného a sociálneho blahobytu súvisiaceho so sexualitou; to neznamená len neprítomnosť choroby, dysfunkcie alebo nespôsobilosti

Additional notes and information

Sexuálne zdravie si vyžaduje pozitívny a úctivý prístup k sexualite a príjemným a bezpečným sexuálnym skúsenostiam, bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Aby bolo možné dosiahnuť sexuálne zdravie a udržiavať ho, musia sa rešpektovať, chrániť a plniť sexuálne práva všetkých osôb.