Description

stat ta’ benesseri fiżiku, emozzjonali, mentali u soċjali relatat mas-sesswalità; mhuwiex biss in-nuqqas ta’ mard, disfunzjoni jew indeboliment

Additional notes and information

Is-saħħa sesswali teħtieġ approċċ pożittiv u b'rispett lejn is-sesswalità u esperjenzi sesswali pjaċevoli u sikuri, ħielsa minn koerċizzjoni, diskriminazzjoni u vjolenza. Sabiex is-saħħa sesswali tinkiseb u tkun miżmuma, id-drittijiet sesswali tal-persuni kollha għandhom ikunu rispettati, protetti u sodisfatti.