Description

tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande när det gäller sexualitet, och inte bara frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning och svaghet

Additional notes and information

Sexuell hälsa fordrar en positiv och respektfull syn på sexualitet och njutningsfulla och säkra sexuella upplevelser, fritt från tvång, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska kunna uppnås och upprätthållas måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.