Description

Seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, joka ei ole vain sairauden, häiriön tai vamman puuttumista

Additional notes and information

Seksuaaliterveys edellyttää myönteistä ja kunnioittavaa suhtautumista seksuaalisuuteen ja nautittavia ja turvallisia seksuaalisia kokemuksia, joihin ei liity pakkoa, syrjintää eikä väkivaltaa. Seksuaaliterveyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia on kunnioitettava ja suojattava ja ne on täytettävä.