Description

stanje telesnega, čustvenega, mentalnega in socialnega dobrega počutja, povezanega s spolnostjo; pri tem ne gre zgolj za odsotnost bolezni, motnje ali oslabelosti

Additional notes and information

Spolno zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv pristop k spolnosti ter prijetne in varne spolne izkušnje, brez prisile, diskriminacije ali nasilja. Za doseganje in ohranjanje spolnega zdravja morajo biti spoštovane, zaščitene in izpolnjene spolne pravice vseh oseb.